Taal

Zomer Uitverkoop - 10% met Code : SUMMERYOLO

Voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de YOLO BEER-site

Artikel 1: object

Deze algemene gebruiksvoorwaarden bieden een wettelijk kader voor het gebruik van de diensten van de YOLO BEER-site (hierna "de site" genoemd).

Als contract tussen het bedrijf YOLO BEER SRL, de gebruiker, moet de toegang tot de site worden voorafgegaan door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Toegang tot dit platform betekent acceptatie van deze AV.

Artikel 2: Wettelijke vermeldingen

De YOLO BEER-site wordt uitgegeven door de firma YOLO BEER SRL ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer 764660601, met hoofdkantoor te 69 Ruiterweg, 1780 Wemmel, België

De gastheer van de YOLO BEER-site is het bedrijf GO DADDY

Artikel 3: Toegang tot de site

De YOLO BEER-site biedt gratis toegang tot de volgende diensten:

Internet bierverkoop

Raadpleeg artikelen en informatie over bier

De site is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker die de in zijn land geldende wettelijke leeftijd voor het nuttigen van alcohol heeft bereikt en die toegang heeft tot internet. Alle kosten die nodig zijn voor toegang tot diensten (computerapparatuur, internetverbinding, enz.) Zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toegang tot speciale klantenservice wordt gedaan met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Om onderhoud of andere redenen kan de toegang tot de site worden onderbroken of opgeschort door de uitgever zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging.

Artikel 4: Gegevensverzameling

Voor het aanmaken van het gebruikersaccount is het verzamelen van informatie op het moment van registratie op de site noodzakelijk en verplicht. In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, wordt het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie uitgevoerd met respect voor de privacy.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, artikelen 39 en 40, heeft de Gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonsgegevens. De uitoefening van dit recht wordt uitgevoerd door:

Het contactformulier;

Zijn klantengebied.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

De merken, logo's en de inhoud van de YOLO BEER-site (grafische illustraties, teksten, enz.) Zijn beschermd door de Intellectual Property Code en door copyright.

Reproductie en kopiëren van de inhoud door de gebruiker vereist voorafgaande toestemming van de site. In dat geval is elk gebruik voor commerciële doeleinden of voor reclamedoeleinden verboden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Hoewel de informatie die op de site wordt gepubliceerd als betrouwbaar wordt beschouwd, behoudt de site zich het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen.

De informatie die op de YOLO BEER-site wordt gepubliceerd, wordt louter ter informatie aangeboden en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging van de administratieve en wettelijke bepalingen die na publicatie verschijnen. Hetzelfde geldt voor het gebruik en de interpretatie van informatie die op het platform wordt gecommuniceerd.

De site wijst alle verantwoordelijkheid af voor virussen die de computerapparatuur van de gebruiker kunnen infecteren na gebruik van of toegang tot deze site.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij.

Totale garantie van gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid wordt niet gegarandeerd door de site. De site verbindt zich er echter toe om alle methoden die nodig zijn om dit zo goed mogelijk te doen, te implementeren.

Artikel 7: Hyperlinks

De site kan bestaan ​​uit hyperlinks. Door hierop te klikken, verlaat de gebruiker het platform. Deze laatste heeft geen controle over en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van webpagina's met betrekking tot deze links.

Artikel 8: Cookies

Tijdens bezoeken aan de site kan de automatische installatie van een cookie in de browsersoftware van de gebruiker plaatsvinden.

Cookies komen overeen met kleine bestanden die tijdelijk op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies zijn nodig om de toegankelijkheid en navigatie op de site te garanderen. Deze bestanden bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om een ​​persoon te identificeren.

De informatie in cookies wordt gebruikt om de browse-prestaties op de YOLO BEER-site te verbeteren.

Door op de site te browsen, accepteert de gebruiker cookies. Hun deactivering kan worden gedaan via de instellingen van de navigatiesoftware.

Artikel 9: Publicatie door de gebruiker

Op de YOLO BEER-site kunnen leden reacties plaatsen.

In zijn publicaties is het lid verplicht de geldende wetten te respecteren.

De site heeft het recht om a priori moderatie uit te oefenen op de publicaties en kan weigeren ze online te zetten zonder opgave van redenen.

Het lid behoudt al zijn intellectuele eigendomsrechten. Elke publicatie op de site impliceert echter de delegatie van het niet-exclusieve en vrije recht aan de uitgeverij om de publicatie te vertegenwoordigen, reproduceren, wijzigen, aanpassen, verspreiden en verspreiden overal en op elk medium voor de duur van de publicatie. . Dit kan rechtstreeks of via een geautoriseerde derde partij. Dit betreft in het bijzonder het recht om de publicatie op internet en op mobiele telefoonnetwerken te gebruiken.

Bij elk gebruik stemt de uitgever ermee in om de naam van het lid bij de publicatie te vermelden.

De gebruiker wordt verantwoordelijk gehouden voor alle inhoud die hij uploadt. De gebruiker stemt ermee in geen inhoud te publiceren die de belangen van derden kan schaden. Alle gerechtelijke procedures door een benadeelde derde partij tegen de site zijn voor rekening van de Gebruiker.

De verwijdering of wijziging door de site van gebruikersinhoud kan op elk moment, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving worden gedaan.

Artikel 11: Duur van het contract

Dit contract is geldig voor onbepaalde tijd. Het begin van het gebruik van de diensten van de site markeert de toepassing van het contract op de gebruiker.

Artikel 12: Retourzending en terugbetaling

In overeenstemming met de geldende wetgeving kan de gebruiker zijn bestelling binnen 30 dagen na de aankoopdatum zonder opgaaf van redenen retourneren, mits alle bestelde producten intact zijn. In dat geval draagt ​​de gebruiker alle leveringskosten van deze retourzending van de goederen. Na ontvangst van de geretourneerde goederen, op voorwaarde dat alle producten aanwezig en intact zijn, zal de YOLO BEER-site de gebruiker het bedrag van zijn bestelling terugbetalen, aftrek van de leveringskosten.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Het ontbreken van een minnelijke schikking van geschillen tussen de partijen impliceert een beroep op de bevoegde Belgische rechtbanken om het geschil te beslechten.

Cheers!

Sluiten (esc)

Pop-up

Gebruik deze pop-up om een aanmeldingsformulier voor een mailinglijst in te sluiten. U kunt het ook gebruiken als een eenvoudige oproep tot actie met een link naar een product of een pagina.

Leeftijds verificatie

Door op enter te klikken, bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.

Zoeken

Mand

Jouw mandje is leeg.
kledingwinkel